24/7 İletişim +90 546 656 35 88
Günübirlik Burdur Turu

Günübirlik Burdur Turu

Günübirlik Burdur Turu

TUR ADI: Günübirlik Burdur

TUR TARİHİ: Her gün

TUR SÜRESİ: Günübirlik

DURUM: Kesin Hareketli

KONTENJAN: Müsait

BAŞLANGIÇ SAATİ:  09.00

HAREKET NOKTASI: Burdur Meydanı

KATILIM ŞARTI: En az bir gün öncesinden Günübirlik Burdur Turu için kesin rezervasyon yaptırmış olmak gerekmektedir.

Günübirlik Burdur Turu

Burdur’un tarihi ve turistik değerlerini tanımaya yönelik günübirlik Burdur Turu.

Burdur’un tarihi ve turistik değerlerini günübirlik Burdur turumuza katılarak tanıyabilirsiniz.

Tur N0ktaları :

Sagalassos: Pisidia bölgesinin Roma İmparatorluk döneminde kuşkusuz en önemli şehri olan Sagalasos. Sagalassos doğu-batı yönünde 2.5km, kuzey-güney yönünde 1.5km’lik bir alanı kaplar. Sagalassosun hemen güneyinde bulunan verimli ovalardan biri olan Çanaklı Ovası, Sagalassos’a seramiği için toprak sağlamıştır. M.Ö.1.yy’’an -M.S.6.yy’’ kadar olan zaman içinde bu seramik yapımının Sagalassos ekonomisinde önemli bir yeri olduğu anlaşılmıştır. Sagalassos’un ilk tespiti 1706 yılında Fransız gezgin Paul Lucas tarafından yapılmıştır. 1989’dan itibaren Marc Waelkens başkanlığında ilk modern ve bilimsel kazı çalışmaları başlamıştır.

Kremna: Kestros(Aksu)vadisinde, etrafı uçurumla çevrili bir tepe üzerinde Pisidialılarca kurulmuş antik bir kenttir. Bu kentin bilinen en eski halkı Solymoslulardır. M.Ö. Vl yüzyılda Lidyalıların, M.Ö. 546’da Perslerin, M.Ö. 330’da Büyük İskender’in burayı alması ile de Makedonyalıların hâkimiyetine girmiştir. Büyük İskender’in ölümünden sonra, generallerinden Antigonosun yönetimine(M.Ö.307) girmiştir, Antigonosun yenilmesiyle, şehir Selefkosluların eline geçmiş, M.Ö.188’de Bergama Krallığı’na, M.Ö.25 yılında da Roma yönetimine geçmiştir. Bu tarihten M.S.395 tarihine kadar Roma koloni şehri olarak kalmış ve imparatorluğun ikiye bölünmesiyle de Doğu Roma (Bizans) yönetimine geçerek 11. yüzyıla kadar devam etmiştir. Kentte ayakta kalabilen yapıların belli başlıları Roma dönemine ait olanlardır. Şehrin etrafı iki metre genişliğinde, 7-8 metre yüksekliğinde surla çevrilidir. Kente giriş batıdandır. Kremna ismi, arazi yapısına uygun oyarak, Grekçe’e “uçurum” anlamına gelmektedir.

Kibyra: Horzum Mahallesi sınırlarına kadar uzanan Kibyra antik kenti, yerleşim alanı olarak oldukça büyüktür. Likya eyaletine bağlı iken, Balbura (Altınyayla), Bubon(İbecik) ve Oinanda(incealiler) kentlerinin oluşturduğu bir tetrapolis kuruluşunun başkenti olma özelliği ile karşımıza çıkmaktadır. Bulunduğu bölge Kabalya adıyla anılan Kibyra; Pisidia, Karya, Frigya ve Likya’ya komşu olduğundan, bir tür geçiş kültürünü oluşturmaktadır. Kibyra antik kentinin çevresinde, son zamanlara kadar işletilmiş olan demir madeni ile birçok yerlerde demir curuf atıklarının bulunması, demircilik sanatının ileri düzeyde olduğunun göstergesidir. Dalaman çayının kaynak noktası olasıda, ticari yönden önem arz etmektedir.

Bubon: Antik kent, köyün 2,5 km. güneyinde yükselen Dikmen Tepe üzerinde yer alır. Tarihçesi hakkında çok sınırlı bilgilere sahibiz. Bobon Antik Kentinde Helenistik devire kadar inen kalıntılar ile birlikte Roma Çağı kalıntıları ayakta durmaktadır. Tiyatrosu, tapınakları, agorası, şehir surları, gimnazyumu ve diğer yapıları ile ilk çağı önemli bir antik kentini oluşturmaktadır.

Günübirlik Burdur Turu
Günübirlik Burdur Turu
Günübirlik Burdur Turu
Günübirlik Burdur Turu
Günübirlik Burdur Turu
Günübirlik Burdur Turu

Bir yanıt yazın

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *