24/7 İletişim +905437872917
Günübirlik Kırklareli Turu

Günübirlik Kırklareli Turu

Günübirlik Kırklareli Turu

TUR ADI: Günübirlik Kırklareli 

TUR TARİHİ: Her gün

TUR SÜRESİ: Günübirlik

DURUM: Kesin Hareketli

KONTENJAN: Müsait

BAŞLANGIÇ SAATİ:  09.00

HAREKET NOKTASI: Kırklareli Meydanı

KATILIM ŞARTI: En az bir gün öncesinden Günübirlik Kırklareli Turu için kesin rezervasyon yaptırmış olmak gerekmektedir.

Günübirlik Adana Turu

Kırklareli’nin  tarihi ve turistik değerlerini tanımaya yönelik günübirlik Kırklareli Turu.

Kırklareli’nin tarihi ve turistik değerlerini günübirlik Kırklareli turumuza katılarak tanıyabilirsiniz.

Tur N0ktaları :

Ethem  Onbaşı  Anıtı: Balkan Savaşında Kırklareli cephesinde geçen savaşlar sırasında Taş Tabya önemli rol oynamıştır. Bir Bulgar alayı kadar olan düşman birliklerine Taş Tabyada bulunan birlikler tarafından ağır kayıplar verdirilmiştir. Muharebe sonunda Taş Tabya düşmüş, en son dört Mehmetçik 250 kişilik bir Bulgar bölüğü ile 4 saate yakın çarpışmış ve dört askerden üçü şehit olmuştur, Ethem Onbaşı tek başına bir Bulgar bölüğünü 1,5 saat daha oyalamıştır. Silahındaki son kurşunu sıktıktan sonra bir Bulgar kurşunu boğazını delmiş ve ağır yaralanmıştır. Bulgar bölüğünden bir yüzbaşı yanına gelerek su vermek istemiş Ethem Onbaşı “Bu Bizim Suyumuz Değil” diyerek kabul etmemiş ve daha sonra şehit olmuştur. Ethem Onbaşının anıtı Taş Tabyada büyük kahramanlıklar gösterdiği için yapılmıştır.

Seyfioğlu Tabya ( Kışla ): Orijinalde kesme taş kaplı olan binanın beden duvarları ve üst örtüsü iyi durumdadır. Duvarlar içten moloz, taş, üst örtüsünde tuğla kaplıdır. Pek çok mekandan oluşup, ortada dikdörtgen bir bölüm ve her iki tarafından da diyagonal oluşturacak şekilde öne doğru gelen kanatlar mevcuttur. Arkada ise kışla binası yarım ay şeklinde çevreleyen onüç adet tahkimatlı iç mevzi (hünkar) yer almaktadır. Odalar orijinalde iki katlıdır. İzlerinden anlaşıldığı kadarıyla iki kat arası ahşaptır. Binanın üzeri toprak yığmadır. Cephesi Kuzey istikametinde (n) şeklindedir. Etrafı hendekle çevrilidir. Maliyeti bilinmemektedir. Eser tarihi özeliklere haiz olup savunma amaçlı olarak inşa edilmiştir.

Taş Tabya (Kışla): Mahmut Şevket Paşa 1856 yılında Bağdat’ta dünyaya gelmiştir. Dağıstanlı bir Çeçen ailesindendir. 1882’de Kurmay Yüzbaşı olarak orduya katılmış, bir süre Girit Adasında kalmış, sonra Harp Akademisinde yüksek cebir, geometri ve silah dersleri öğretmenliği yapmıştır. VON DER GOLDZ Paşanın askeri heyetinde çalışmış, silah almak için Almanya’ya gönderilmiş 9 yıl orada kalmıştır 1894’te Fransız ordusunun manevralarını izlemiştir 1901’de General olmuştur. 1908 Meşrutiyet ilanında 3.  Ordu Komutanlığına, az süre sonra Ru­meli Vilayeti Genel Müfettişliğine atanmıştır.

Kırklareli Şehitliği : Şehitlik; 1877-1878 Osmanlı Rus (93 Harbinde) Savaşında, 1912-1913 Balkan Savaşında, 1920-1922 Türk-Yunan Savaşı sırasında ve bunların dışında diğer askeri olaylarda, havada, karada, denizde şehit olanları sembolize etmekte olup; Maliki Kırklareli Belediyesidir.

Kırklareli Müzesi :Mahzenin üstünde iki kattan oluşan yapı halen müze olarak kullanılmaktadır. Sivil mimari örneklerindendir. (XIX.yy.)

Günübirlik Kırklareli Turu
Günübirlik Kırklareli Turu
Günübirlik Kırklareli Turu
Günübirlik Kırklareli Turu

Bir yanıt yazın

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *