24/7 İletişim +905437872917
ahi elvan camii

Ahi Elvan Camii Tanıtımı

Ahi Elvan Camii, 1331-1389 yılları arasında yapılan tarihi ibadet mekanlarından biridir. 14. yüzyıl yapılarından biri olan cami, Ahi Elvan Mehmet Bey tarafından inşa ettirilmiştir.

Ahi Elvan Camii Tanıtımı

Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı olan Koyunpazarı semtinde yer alır. Caminin mimarisi günümüze sağlam gelmiş olup, özellikle beş köşeli motiflerle süslü olan minberi oldukça dikkat çekicidir. Minaresi ise tek şerefelidir.

Caminin kitabesinde; “’Bu mübarek cami sultanların yücesi, Arap ve Acem sultanlarının efendisi, gâzi ve mücahidlerin yardımcısı, Sultan Murad Hanoğlu Bayezid Han oğlu Mehmed Hanın -Allah devletini ve memleketini ebedi kılsın- zamanında 816 yılında yenilenmiştir. Hayrat sahibi Nizameddin Zehrab oğlu Hacı Mecdüddin İsa oğlu Mehmed Bey oğlu Hacı Elvanın Allah hasenatını kabul etsin.”’ bilgisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *