24/7 İletişim +905437872917

Abonelik iptalinde para ödemeye son

Tüketici artık süresiz veya süresi bir yıl ve üstündeki abonelik sözleşmesini gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden istediği zaman feshedebilecek.

Abonelik sözleşmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleşme sektörü dahil abonelik sözleşmeleri en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Abonelik sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslar belirlendiği yönetmeliğe göre, satıcı veya sağlayıcı, sunulan mal veya hizmete ilişkin olarak tüketici ile bir abonelik sözleşmesi kurmak zorunda olacak. Yazılı veya mesafeli olarak kurulan abonelik sözleşmelerinin bir örneğinin kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye verilmesi gerekecek.

‘TAAHHÜTLÜ’DE NE OLACAK ?

Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahip olacak. Taahhütlü aboneliklerde ise tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkansız olması durumunda, tüketici ilgili fıkrada belirtilen tutarları veya herhangi bir bedeli ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilecek. Söz konusu yönetmelik, üç ay sonra yürürlüğe girecek. Fatura bedelinin süresi içerisinde ödenmemesi durumunda, hizmet sunumunun ne şekilde ve ne kadar süre içerisinde durdurulabileceğine ilişkin bilgiler sözleşmede yer alacak. EN AZ 12 PUNTO SATICI veya sağlayıcı tüketicyle bir abonelik sözleşmesi kurmak zorunda olacak. Sözleşmelerin bir örneğinin tüketiciye verilmesi gerekecek. Abonelik sözleşmeleri en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenecek.

48 saat önceden bildirilecek SATICI veya sağlayıcı, yapılması öngörülen bakım, kontrol, onarım ve benzeri sebeplerle mal veya hizmet sunumunu durduracak olması halinde, bu durumun başlangıç ve bitiş tarihini en az 48 saat öncesinden tüketiciye bildirmekle yükümlü olacak. Satıcı veya sağlayıcı tarafından uygulanacak faturalandırma dönemleri, sözleşmede aksi olmadıkça bir ay olarak belirlenecek. Vergiler dahil olacak ABONELİK sözleşmelerinde, tüketiciyle satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, iletişim bilgileri, varsa MERSİS numarası, sözleşme ve mal teslim tarihi gibi bilgiler yer alacak. Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı da sözleşmeye konulacak. Elektrik, su ve doğal gaz sektörüne ilişkin abonelik sözleşmelerinde tüm vergiler dahil toplam fiyatı bilgisinin şartı aranmayacak.

Bir cevap yazın

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *